Senter for Ibsen-studier

Senter for Ibsen-studier er eit forsknings- og dokumentasjonssenter som var skipa i 1993 etter vedtak gjort av Det akademiske kollegium ved Universitetet i Oslo i 1991. Føremålet med senteret, som er knytt til Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo, er å styrke forskinga på Henrik Ibsen. Frå og med 2010 er senteret organisatorisk lagt inn under Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Observatoriet, Universitetet i Oslos eldste bygning; innvidd 1834. Arkitekt: Chr. H. Grosch. Observatorium 1834-1934, Det norske polarinstitutt 1934-1964. I dag Senter for Ibsen-studier.

Bakgrunnsstoff Endra