Sentripetalakselerasjon

Sentripetalakselerasjon (= senterpeikande akselerasjon) er akselerasjon retta inn mot sentrum for ein lekam som rører seg i krum bane. Viss banen er sirkelforma og radius r og farten v er konstant, er sentripetalakselerasjonen konstant med verdien

KjelderEndra