Sfærisk spegel

Ein sfærisk spegel er ein spegel forma som ein del av ein kuleflate og kan vere både konveks og konkav.

Refleksjonar i ein sfærisk, konveks spegel.

KjelderEndra

sfærisk spegl. I Store norske leksikon. Henta frå: http://snl.no/sf%C3%A6risk_speil