Shell er eit varemerke for oljeselskapet Royal Dutch Shell. Logoen til selskapet er eit stilisert havskjel. Logoen vert nytta på til dømes bensinstasjonar. Shell driv ymse typar petroleumsverksemd, og er representert i dei fleste landa i verda.

Logo