Shipping er eit engelsk lånord som på norsk refererer til reiarlag- og frakteverksemd med skip, til dei som arbeider i føretak innan denne sektoren og dessutan til aksjar og verdipapir relatert til slik verksemd.

Heisekraner lossar eit containerskip ved Jawaharlal Nehru Port i Navi Mumbai i India

Skipet i eit land og mannskap vert kalla handelsflåte.

Shippingverksemd er ein sentral del av verdsøkonomien og 90 % av verdshandelen vert utført av handelsflåten i verda som vert utgjort av meir enn 50 000 skip. Meir enn 150 land disponerer skip og deira samla mannskap tel meir enn 1 000 000 personar.[1]

Kjelder endre

  1. Overview, besøkt 18. februar 2011