Reiarlag er eit firma som driv skipsfart.

Eit reiarlag kan mellom anna organiserast som enkeltpersonforetak eller aksjeselskap. Nokre kjende nordiske reiarlag er det norske Wilh. Wilhelmsen og det danske A.P. Møller-Mærsk.

Kjelder

endre