Signal

Wikimedia-fleirtydingsside

Signal kan vera:

Signalhandsaming

endre

Kommunikasjon

endre

Programmering

endre

Samferdsle

endre

Sjøfart

endre  Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.