Signal

Wikimedia-fleirtydingsside

Signal kan vera:

Signalhandsaming endre

Kommunikasjon endre

Programmering endre

Samferdsle endre

Sjøfart endre  Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.