Analogt signal er eit tidsvarierande signal med kontinuerleg (ikkje kvantisert) amplituden. Fig. 1 syner eit døme på eit analogt signal. Analoge signal representerer ofte verdien til ein storleikar som elektrisk spenning, temperatur, trykk og så vidare, ofte som funksjon av tid, men det kan og vera variasjon som funksjon av distanse, eller ein annan parameter.

Fig. 1 Analoge signal.

Analoge signal kan vera unipolar eller bipolar. Unipolare signal har alltid same polaritet, medan bipolare signal svingar rundt null. Eit bipolart signal kan konverterast til eit unipolart signal ved å addera ein konstant verdi, ofte kalla bias. På same måte kan eit bipolart signal konverterast til eit unipolart signal ved å addera/subtrahera eit konstant verdi.

Spire Denne teknologiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.