Sigvald

mannsnamn

Sigvald er eit mannsnamn av norrønt opphav. Det har norsk namnedag den 19. august. Namnet kan òg stavast Sigval.

«Sigvalde jarl gjer lovnad ved minneskåla.» Illustrasjon til Olav Trygvasons saga (1897) av Halfdan Egedius.

Namnet er danna av det norrøne Sigvaldr som er sett saman av sigr, 'siger', og valdr, 'hovding'.

Namneberarar endre

Kjelder endre