For andre tydingar av oppslagsordet, sjå Sil (fleirtyding).

Sil er ein reiskap brukt til å skilja store bitar av ei blanding frå mindre, eller fast stoff frå ei væske. Ein sil kan ha eit finmaska nett eller eit materiale med hol i botn og eventuelt sidene.

Sil med nett
Fletta sil

Det finst mange ulike typar sil for ulike føremål, som dørslag til matlaging, smørsil til å laga smør og tesil til teservering.

Kjelder

endre