Simultanlikning

Simultanlikningar er likningar som skal løysast samstundes. Ei simultanløysnig er ei felles løysing for desse likningane.

DømeEndra

Dette er eit sett med lineære likningar, òg kjend som eit lineært likningssystem:

 

For å løyse dette trekkjer ein x + y = 6 frå 2x + y = 8 (ved å nytte elimineringsmetoden) for å fjerne y-variabelen, og så forenkle uttrykket for å finne verdien av x. Ein set så x-verdien attende i likninga for å finne y.

Løysinga til dette systemet er:

 

KjelderEndra