Sirkumpolar

Wikimedia-fleirtydingsside

Sirkumpolar har fleire tydingar:

  • Sirkumpolar utbreiing for ein organisme eller ei gruppe av organismar.
  • Eit objekt på stjernehimmelen er sirkumpolart om det aldri går under horisonten. Dette kjem an på kvar observatøren står.

Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.