Sjællandsk

Sjællandsk er ein dialekt av det danske språket. Sjællandsk vert tala på Sjælland og øyane kring, og vert rekna som ein av dei øydanske dialektane (ødansk).

Fordelinga av grammatisk kjønn i danske dialektar. På Sjælland har ein gått over frå tre til to kjønn i nyare tid.
Spire Denne språkartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.