Sjølvstende tyder å vere fri og er det motsette av å vere avhengig eller underlagt.

For ein stat tyder sjølvstende det tidspunktet då folket i landet tok styringa. Denne hendinga blir gjerne seinare markert med ein nasjonaldag.

Sjå og

endre