Sjakkbrikka løpar

Ein løpar er ei brikke i sjakk. Kvar spelar startar sjakkpartiet med to løparar. I startoppstillinga står dei kvita løparane på felta c1 og f1, og dei svarte på c8 og f8.

Kvit løpar
Svart løpar
Løparen kan berre flyttast diagonalt.

Løparane vert gjerne omtala med namn som avspeglar kva felt dei kan gå på, svartfeltsløparen og kvitfeltsløparen.

Det er inga avgrensing for kor mange felt ein løpar kan flyttast i eitt trekk, men han kan ikkje hoppe over andre brikker.

Sidan rørslefridommen til løparen er avgrensa til 32 av brettet sine 64 felt, vert han rekna som svakare enn tårnet, som har tilgang til samtlege felt. På eit tomt brett herskar eit tårn alltid over fjorten felt, medan ein løpar berre herskar over sju til tretten, avhengig av kor nær sentrum den står. Ein reknar med at eit tårn er verdt om lag to bønder meir enn ein løpar. Løparane har om lag same styrke som springarane.

Bakgrunnsstoff endre

  Commons har multimedium som gjeld: Sjakkbrikka løpar