Sjukehuslista for bevaring av Vestfold lokalsjukehus

Sjukehuslista for bevaring av Vestfold lokalsjukehus var ei liste som stilte til val i Vestfold ved stortingsvalet 2001. Listetoppen var Lisbeth Horn Bakken, som i 2006 representerer Høgre i Sandefjord bystyre, og sit som styremedlem i Helse Sør.

Lista fekk 2 141 røyster, noko som utgjorde 1,7 % av røystene i Vestfold.