Skiringssal

Skiringssal var ein marknads- og kultstad ved Kaupang i Vestfold i norrøn tid.

Skiringssal folkehøyskole ved Sandefjord er kalla opp etter staden.

KjelderEndra