Skjermingsverdig informasjon

Skjermingsverdig informasjon er informasjon som skal merkast med sikkerheitsgrad etter reglane i § 11 i Sikkerhetsloven.

Sjå òg endre