Skjoldberg

veg i Bergen kommune

Skjoldberg er ein veg på Skjold i Fana i Bergen kommune. Vegen går vestover frå Apeltunvegen. Han er kalla opp etter eit høgdedrag på garden Skjold og namnet vart vedteke i 1955. Vegen er om lag 500 meter lang.

Skjoldberg på Skjold i Fana

Knutepunkt endre

Kjelder endre

  • Gunnar Hagen Hartvedt (2003). Bergen Byleksikon (4 utg.). Oslo: Kunnskapsforlaget. ISBN 82-573-1036-0.