Skogselskapet i Rogaland

Skogselskapet i Rogaland er ein ideell organisasjon som ut frå visjonen om eit velferdsamfunn tufta på menneskets skaparevne og hausting av naturens overskot har som mål å få «menneske ut i skogen og skogen inn i våre heimar».

Skogsleskapet arbeder for bruk av treinteriør, trehus og biovarme. Dei arbeider for at folk skal få gode naturopplevingar i skogen. Den viktigaste strategien er å formidle kunnskap om skog og tre til skulen, til skogeigarane og elles i samfunnet.

Skogselskapet i Rogaland driv òg skogplanteskole.

Laget vart sifta i 1899. Det er tilslutta Det norske Skogselskap.

BakgrunnsstoffEndra