Sleipnerfeltet er eit stort gassfelt i sentrale delar av Nordsjøen. Feltet er knytt til røyrleidningsnettet for naturgass sørover. Feltet er kalla opp etter Odin sin hest, Sleipner. Understellet til Condeep oljeplattforma Sleipner A sokk i Gandsfjorden under uttauing den 23. august 1991.

Bakgrunnsstoff

endre