Sol

Wikimedia-fleirtydingsside

Sol (frå norrønt sól, har samanheng med det latinske sol og greske helios) kan vise til:

Sjå òg:


Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.