Soliton

Ein soliton er ei isolert bølgje som rører seg utan at energien til bølgja spreier seg over eit større område. Solitonar oppstår mellom anna i grunt vatn og i plasma, og to slike bølgjer kan passere kvarandre utan at dei blir endra. Bølgjene har somme fellestrekk med partiklar, så innanfor kvantefeltteori nyttar ein stundom solitonløysingar for å skildre elementærpartiklar.

Soliton i vatn.

KjelderEndra

  • Grøn, Øyvind (15. februar 2009). «Soliton». Store norske leksikon. Henta 10. november 2013.