Solkverv er dei to tidspunkta i løpet av eitt årsola finn seg høgast over (sommarsolkverv) og lågast under (vintersolkverv) himmelekvator. Det vil sei at sola har den største positive og negative deklinasjonen. Dette skjer 21. eller 22. juni og 21. eller 22. desember.

Kjelder endre

Bakgrunnsstoff endre

  Wikimedia Commons har multimedia som gjeld: Solkverv
Tid for solkverv

Tabellen viser når det er solkverv på forskjellige stader i verda: Timeanddate.no