Sologitar (ofte òg omtalt med det engelske lead guitar) er ein gitarpart der det vert spelt melodilinjer, instrumentale fill-passasjar, gitarsoloar, og stundom somme riff i ein songstruktur. Sologitaren spelar vanlegvis linjer av enkeltonar eller dobbelstopp.[1] I rock, heavy metal, blues, jazz, punk, fusion, noko pop, og andre musikkstilar vert sologitarlinjer vanlegvis akkompagnert av ein annan gitarist som spelar rytmegitar medakkompagnerande akkordar og riff.

Kjelder endre

  1. Chappell, John; Phillips, Mark; et al. (2009). Gitar All-in-One For Dummies. For Dummies. s. 191–193. ISBN 978-0-470-48133-2.