Somalisk studentforening

Somalisk Studentforening (SSF) arbeider for motivering og stimulering til høgare utdanning for barn og unge med somalisk opphav ved å skape ei positiv haldning til utdanning.

Bakgrunnsstoff endre