Somma er ei lita elv som renn ut aust i Ådalselva (del av Begna) ved Somdalen i Ådal, litt nord for Hallingby i Ringerike kommune. Elva startar sør i Samsjøen og renn sørvestover.

Sjå ògEndra