Sonnets from the Portuguese

Sonnets from the Portuguese, skriven ca. 1845-46 og fyrst gjeven ut i 1850, er ei samling av 44 kjærleiksdikt i sonetteform skrivne av Elizabeth Barrett Browning. Samlinga var omtykt og populær i levetida til diktaren, og er det framleis. Sjølv om tittelen hintar om at sonettene er omsette frå portugisisk, er dei i røynda alle skrivne av Browning.

Sonnets from the Portuguese

Forfattar(ar)Elizabeth Barrett Browning
Språkengelsk
Utgjeven1850

Den fyrste linja av Sonette 43 er blitt ei av dei best kjende i engelsk diktarkunst: «How do I love thee? Let me count the ways.»

Tittel

endre
 
Illuminert side av Phoebe Anna Traquair til Sonette 30.

Barrett Browning var i utgangspunktet tilbakehalden med å gje ut dikta, ettersom ho meinte dei var for personlege. Men mannen hennar, Robert Browning, insisterte på at dei var den beste samlinga av engelskspråklege sonettar sidan Shakespeare si tid, og oppfordra henne til å publisera dei. For å gje seg sjølv og ektemannen litt privatliv, bestemte ho seg for å gje dei ut som om dei var omsetjingar frå eit anna språk. Ho planla opphavleg å kalla samlinga Sonnets translated from the Bosnian,[1] men Robert Browning føreslo at ho i staden hevda at kjelda var portugisisk, kanskje på grunn av si eiga beundring for Camões og at kallenamnet hans for henne var «my little Portuguese». Tittelen er òg ein referanse til Les Lettres Portugaises av Claude Barbin frå 1669.[2]

Kjende sonettar frå verket

endre

Dei best kjende dikta i samlinga er nummer 33 og 43:

Nummer 33

endre

Yes, call me by my pet-name! let me hear
The name I used to run at, when a child,
From innocent play, and leave the cowslips piled,
To glance up in some face that proved me dear
With the look of its eyes. I miss the clear
Fond voices, which, being drawn and reconciled
Into the music of Heaven's undefiled,
Call me no longer. Silence on the bier,
While I call God...call God!—So let thy mouth
Be heir to those who are now exanimate:
Gather the north flowers to complete the south,
And catch the early love up in the late!
Yes, call me by that name,—and I, in truth,
With the same heart, will answer, and not wait.[3]

Nummer 43

endre

 

How do I love thee? Let me count the ways.
I love thee to the depth and breadth and height
My soul can reach, when feeling out of sight
For the ends of Being and Ideal Grace.
I love thee to the level of everyday's
Most quiet need, by sun and candlelight.
I love thee freely, as men strive for Right;
I love thee purely, as they turn from Praise;
I love thee with the passion put to use
In my old griefs, and with my childhood's faith;
I love thee with a love I seemed to lose
With my lost saints,—I love thee with the breath,
Smiles, tears, of all my life!—and, if God choose,
I shall but love thee better after death.[4]

Inspirasjon for andre verk

endre

Fyrstelinja til Sonette 43 er blitt brukt i ei rekkje titlar og verk.

Musikk

endre
 • «Let Me Count the Ways» av Yoko Ono, song frå Milk and Honey frå 1980
 • «Let Me Count the Ways (I Love You)» song av The Temptations frå The Temptations Do The Temptations frå 1976.
 • «Let Me Count the Ways», song av Tanya Tucker frå Dreamlovers frå 1980.
 • «Let Me Count the Ways», song av Steve Hackett frå Till We Have Faces frå 1984.
 • «Let Me Count the Ways», song av Dave Koz frå Off the Beaten Path frå 1996.
 • «How do I love thee?» av Libby Larsen frå Sonnets from the Portuguese frå 1990.
 • «Let Me Count the Ways» av Natural frå 2002.

Kjelder

endre
 1. Gosse, Edmund (1896). Critical Kit-kats (på engelsk). William Heinemann. s. 3. 
 2. Browning, Elizabeth Barrett (1850). Sonnets from the Portuguese and other love poems (Reissue August 1, 1990 utg.). Doubleday. s. 6–7. ISBN 978-0385416184. 
 3. Browning, Elizabeth Barrett (1851). Prometheus Bound, and Other Poems (på engelsk). J. H. Francis. s. 158. 
 4. Browning, Elizabeth Barrett (1851). Prometheus Bound, and Other Poems (på engelsk). J. H. Francis. s. 163.