Sosionom

Sosionom er nemninga på ein person som driv hjelpearbeid innanfor helse- og sosialtjenesta når det gjeld kliniske og/eller administrative oppgåver. Det er krav om å ha fullført treårig utdanning på sosiallina ved ei høgskule for å verte sosionom, men det er inga offentleg godkjenningsordning for sosionomar. Sosionomar som er tilsette på sjukehus for å hjelpe pasientar med å ta hand om nokre av dei gjeremåla dei ikkje kan stå for sjølv medan dei er på sjukehuset, vert ofte kalla sosialkuratorar.

BakgrunnsstoffEndra

Om sosionomutdanninga på nettstaden utdanning.no.

  Denne artikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.