Spesialsambandstenesta i Russland

Spesialsambandstenesta i Russland er underlagd Føderal verneteneste og vert forkorta (Spetssvyaz eller Spetssviaz (russisk Служба специальной связи и информации, Спецсвязь России). Det er eit spesielt kryptografi-samband med ansvar for innsamlig og analyse av framande samband og framande SIGINT-freistnader mot Russland. Oppgåva er òg vern av regjeringa sine samband og informasjonssystem, og dette inneber kryptoanalyse. Denne sambandstenesta kontrollerer òg Tsjeget (atomkofferten) som kan utløyse global atomkrig.

Emblemet til Spesialsambandstenesta