Spor i matematikk

Eit spor i matematikk vert nytta om eit plan der eit spor er skjeringslinja på planet med projeksjonsplana. Spor i ei matrise er summen av diagonalledda. Omgrepet kan òg utvidast til meir generelle lineære operatorar.

KjelderEndra