Sporveismuseet på Munkvoll

Sporveismuseet på Munkvoll i Trondheim er eit museumMunkvoll på Byåsen, drive av Sporveishistorisk forening for å take vare på gamalt materiell frå både nedlagde Trondheim Sporvei og den framleis eksisterande A/S Graakalbanen. Museet vart etablert i 1994 og opna i 1995. Deretter har det vore halde ope om sommaren.

Eit vognsett som i si tid trafikkerte gatene i Trondheim er no på Sporveismuseet, og kan leigast for turistkøyring og anna på Gråkallbanen.

Kjelder

endre