Språkteigen

Språkteigen er eit radioprogram som vert sendt på NRK P2 kvar måndag kl. 9.03 og kvar sundag kl. 9.30 og 19.03. Programmet tek føre seg spørsmål som dreier seg om norsk språk og språkbruk. Programleiar i 2010 er Gøril Grov Sørdal.

Språkteigen avløyste programmet Språkrøret, som gjennom fleire år var leidd av Olav Vesaas med Finn-Erik Vinje som fast medarbeidar.

TilvisingarEndra