Noise er ein musikksjangar som brukar lyd som under normale forhold er sett på som ubehageleg eller plagsame. Musikksjangeren sitt namn, noise, eller støynorsk, er av ein del sett på som ei motseiing, fordi «støy» vanlegvis blir definert som uønskt eller ufrivillig lyd, og musikk det motsette.

Eksempel på noisegrupper/artistarEndra

KjelderEndra

  Denne musikkartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.