Stab

Wikimedia-fleirtydingsside

Stab (av tysk, same opphav som stav) kan visa til:

  • Militærstab, personell under ein militær leiar
  • Personell i ei større verksemd som gjer adminitrasjon o.l.
  • Alt personale i ei verksemd
Personar

Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.