Militærstab

Militærstab (kan vera genralstab, hærstab, marinestab, eller luftstab innan dei ulike forsvarsgreinene) er ei gruppe offiserar, vernepliktige og sivilt personal som har ansvar for administrative, operasjonelle og logistiske funksjonar i den militære avdelinga som staben verkar for. Militærstaben styrer informasjon mellom avdelingssjefen og underlagde einingar. Motsett vil òg informasjon frå sensorar og underlagde einingar verta filtrerte til avdelingssjefen og leiinga slik at berre viktige data som basis for slutningar som sjefen skal ta, kjem fram.

Tala frå 1 til 9 nedanfor er ikkje prioritetar, men ei vanleg oppdeling i militære stabar som skriv seg frå gamal fransk praksis: 1 har ikkje høgare status enn 2. Dømet er henta frå SHAPE strukturen:[1]

Norske stabarEndra

I norske militære stabar vert det same prinsippet nytta, og vi brukar gjerne til dømes G-2 for etterretningssjef på brigadenivå, og S-2 for etterretningssjefen på bataljonsnivå. Dette er også brukt i tyske stabar.

ReferansarEndra

  1. NATO SHAPE structure
  2. Department of the Army (1997). Staff organization and Operations (FM 101-5) (PDF). s. 4–16.  line feed character in |title= at position 35 (hjelp)