Stempelmotor med lineær stempelrørsle

Stempelmotor med lineær stempelrørsle er ein stempelmotor med innvendig forbrenning der stempla har ei att-og-fram-rørsle. Dei fleste stempelmotorar er av denne typen.

Ein kan klassifisera stempelmotor med lineær stempelrørsle etter talet på sylindrar og korleis dei er plasserte i høve til kvarandre: