V-motor er ein stempelmotor med lineær stempelrørsle, der sylindrane er plasserte i V-form. Nest etter rekkemotorar er dette den vanlegaste byggemåten. V-motorar har den føremonen at dei er stuttare enn rekkjemotorar. Køyretøymotorar med mange sylindrar er difor ofte V-motorar. Sekssylindra motorar er ofte rekkjemotorar, men det finst om mange V-seksarar. Køyretæymotorar med 8 eller fleire sylindrar er vanlegvis V-motorar.

MAN D2868LF 8-sylindra diesel V-motor (V-åtter).