Sterk kuling er vindstyrke 8 i Beaufortskalaen og den sterkaste av kulingkategoriane med ein vindsnøggleik på 17,2–20,7 m/s eller 63-75 km/t. Den eldre sjønemninga er klossreva kuling

Verknaden sterk kuling har på sjøen

Verknad på land

endre

Vinden brekk av kvister på tre. Det er særs tung å gå mot vinden.

Verknad i fjellet

endre

Fjellet står i kok. Kvister og lav frå trea driv med vinden. Det er særs vanskeleg å gå på ski, og nesten umogeleg å bere skia på nakken. Snøfokk set ned sikta til under 100 m og det er umogeleg å orientere seg i terrenget. Det er særs vanskeleg å følgje sjølv godt kvista løyper.

Verknad på sjøen

endre

Middel høge bølgjer (5,5 til 7,5 m) av større lengd. Bølgjekammane er ved å brytast opp i sjørokk, som driv i tydelege markerte strimer med vinden.

Andre språk

endre
Språk Namn
Svensk Hård vind (på land), hård kuling/kultje (til sjøs)
Dansk Hård kuling
Færøysk Skrið
Islandsk Hvassviðri
Engelsk Gale eller fresh gale

Kjelder

endre

«sterk_kuling» i Store norske leksikon, snl.no.