Sterkvin (tidlegare kjend som heitvin) er vin som er tilsett brennevin. Dette aukar alkohol-prosenten frå dei maksimalt 13–14 % ein kan oppnå ved naturleg gjæring. I Noreg blir sterkvin definert som vinar med alkoholinnhald mellom 14 og 22 %; i andre land kan dette avvike noko, men definisjonen ligg i same området.

Den gresk sterkvinen Mavrodafni.

Det finst to hovudtyper sterkvin:

Bakgrunnsstoff Endra

  Commons har multimedium som gjeld: Sterkvin