Stimulantia

type psykoaktivt stoff

Stimulantia er psykoaktive stoff som verkar stimulerande på sentralnervesystemet eller sympatikus, eventuelt båe.

Stimulerande tablettar

Døme på stimulantiaEndra