Stokastisk

gren av matematikken
(Omdirigert frå Stokastisk prosess)

Stokastisk er eit omgrep innan statistikk som tyder «tilfeldig». Ein stokastisk prosess er ein prosess som vert styrt etter sannsynslover. To hendingar A og B vert sagt å vere stokastisk sjølvestendige dersom sannsynet for at både A og B oppstår er lik produktet av sannsynet for A og sannsynet for B. Ein stokastisk variabel er ein variabel med ei sannsynsfordeling.

Sjå òg endre

Kjelder endre