Stolen generasjon

«Stolen generasjon» (frå en. stolen generation) er termen som vanlegvis refererer til dei mange australske aboriginungane som vart fjerna frå foreldra av australske styresmakter.

I tida mellom 1890 til 1970 vart 100 000 australske aboriginarar tekne frå foreldra sine. Desse borna skulle vekse opp blant dei kvite, så det skulle vere «håp» for dei. Dette har ført til at strukturen i den opphavleg aboriginske samfunnet vart øydelagt. Om lag alle nolevande aboriginar er rørt av stolen generation, det er alltid nokre i familien som har forsvunne.

Hendingar frå den stolne generasjonen er mellom anna skildra i filmen Rabbit-Proof Fence.