Stord ungdomsskule

Stord ungdomsskule er ein offentleg ungdomsskule på Vikahaugen ovanfor Leirvik sentrum i Stord kommune. Rektor ved skulen er Anne Sissel Mugaas.

Det originale skulebygget vart bygd tidleg på 1960-talet, men i 2011 gjorde kommunen vedtak om at den då forfalne skulen skulle rivast og at det skulle byggjast ny ungdomsskule på same stad. Rivearbeidet tok til våren 2016, og den nye skulen er venta å stå klar til bruk i 2017.

Bakgrunnsstoff endre