Stortingets justiskomité

Stortingets justiskomité er ein fagkomitéStortinget. Den handsamar saker relatert til Domstolane i Noreg, Politi- og lensmannsetaten, Kriminalomsorga, Påtalemakta, sivile vernepliktige, billegheitserstatning, alminneleg forvaltingslovgjeving, straffelovgjeving, prosesslovgjeving og alminneleg sivillovgjeving.

Justiskomiteen har 10 medlemmar.

Bakgrunnsstoff endre