Straumflasker er flasker som er vorte nytta i stor utstrekning i studiet av havstraumar. Flaskene er godt korka med ei melding med oppfordring til finnaren om å sende inn melding om kvar flaska vart funnen.

Sjå òg Endra