Straumtettleik

Straumtettleik er ein elektrisk straum gjennom eit flateelement loddrett på straumretninga dividert med arealet av flateelementet. Straumtettleiken vert som regel målt i ampere/mm².

KjelderEndra