Ampere

grunneining for elektrisk straum

Ampere er den grunnleggjande SI-eininga for måling av elektrisk straum. Ein ampere er det same som ein Coulomb per sekund. Symbolet for ampere er A. Ampere har fått namn etter André-Marie Ampère, ein av oppdagarane av elektromagnetismen.

Illustrasjon av definisjonen.

Definisjonar endre

Ein ampere er den konstante straum som dersom den vert oppretthalden i to uendelege lange og paralelle leiarar med neglisjerbart sirkulært tverrsnitt og som er plassert med eit mellomrom på ein meter i vakuum vil produsere ei kraft på 2×10-7 newton per meter.

  Denne elektronikkartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.