Streikebryteri er ei ikkjej-uridisk nemning på at ikkje-streikande utfører arbeidsoppgåver som er ramma av streik.

Streikebrytarar utanfor Chicago Tribune under ein streik i 1986

Sjå òg

endre

Kjelder

endre