Studentsamskipnaden for Sunnmøre

Studentsamskipnaden for Sunnmøre (SfS) er ein av 24 studentsamskipnader i landet. Den vart etablert i 1988. SfS har ansvaret for velferdstilboda til vel 4900 studentar ved Høgskolen i Ålesund og Høgskulen i Volda.

SfSs øvste organ er styret. Det består av fem studentrepresentantar, ein av desse er styreleiar, to høgskulerepresentantar og to representantar for dei tilsette.

BakgrunnsstoffEndra